Doktor Glas

Jag, medicine licentiaten Tyko Gabriel Glas, som stundom hjälper andra men aldrig har kunnat hjälpa mig själv, och som vid fyllda trettitre år aldrig har varit när en kvinna.

9 september 2014

Jag ser henne aldrig. Ofta går jag ett slag ut på Skeppsholmen, bara därför att det var där jag talade med henne sist. I kväll stod jag på höjden vid kyrkan och såg solen gå ner. Det slog mig hur vackert Stockholm är. Jag har inte tänkt mycket på det förr. Det står jämt i tidningarna att Stockholm är vackert, därför fäster man sig inte vid det.

4 september 2014

Dagarna komma och gå, och den ena är den andra lik. Och osedligheten, den florerar fortfarande, kan jag märka. I dag var det för ombytes skull en mansperson, som ville att jag skulle hjälpa hans fästmö ur knipan. Han talade om gamla minnen och rektor Snuffe i Ladugårdslandet. Jag var obeveklig. Jag läste upp min läkared för honom. Den imponerade på honom till den grad att han bjöd mig två.. Read More

27 augusti 2014

I originaltexten kommer 28 augusti före 27 augusti. Jag har därför valt att lägga 27 augusti den 29 augusti. – Red. anm. Åter en dag som gått, och det är natt igen och jag sitter vid mitt fönster. Du ensamma, du kära! Vet du det redan? Lider du? Stirrar du med vakna ögon i natten? Vrider du dig i ångest i din bädd? Gråter du? Eller har du inga tårar.. Read More